10 coach sessioner

Du är värd ett framgångsrikt och bra liv. Maria Danielsson är din Coach. Mitt fokus är att du ska få den personliga utvecklingen som du önskar.

Boka tid

10 coach sessioner 800 kr/h = 8 000 kr

Via telefon eller Zoom

Helårs paketet. Vi bokar in 10st. coachsamtal under ett år. Vi ser ett realistiskt resultat, Drömläget. Måluppfyllelse, Önskat läge efter 12 månader. Vi bokar in en tid för varje månad. Kontakta mig via E-post. I kontaktformuläret ger du vänligen förslag på dag och tid. Telefon eller digitalt Zoom-möte.

Personlig coaching:

Vad behöver du hjälp med? Du berättar vad din önskade målbild är. Övergripande mål med coachningen. Du får en Coaching överenskommelse, bokningsbekräftelse.

Skräddarsytt coachupplägg utifrån dina behov och frågeställningar. Iordningställt kraftfulla frågor och övningar anpassade för dig utifrån din beskrivna situation i nuläget. Under 12 månader händer det mycket på livets väg. Upp och nedgångar. Livet är föränderligt och du finner andra tankebanor, mer kunskap, visdom, inre svar och egna lösningar på dina problem och frågeställningar. Vi fördjupar oss i nya delmål inom olika livsområden, drömmar och visioner. Tillsammans lägger vi upp en tidplan. Jag är din coach, din vägvisare med att motivera, peppa, support hjälpa och stötta dig på vägen. Arbetar under tystnadsplikt och sekretess. Samtal mellan coach och klient är konfidentiella.

Live – Learn – Compassion