Du är värd ett framgångsrikt och bra liv. Maria Danielsson är din Coach. Mitt fokus är att du ska få den personliga utvecklingen som du önskar.

Boka tid

Coaching

I coachingen arbetar vi enligt följande metod:

Samtalsmetodik

Coaching är en samtalsmetodik där coachen använder sig av olika verktyg, utvecklingslärmetoder, övningar, kraftfulla frågor och tillvägagångssätt för att lyckas coacha effektivt med konstruktiva steg. Kärnkompetenserna är grunden för coachingen. Genom en professionell samtalscoaching tar vi tillsammans fram en plan för din frågeställning och målbild. Coaching är en kreativ tankeprocess som bygger på ett partnerskap mellan klient och Coach. Jag är där som coach för att stödja dig genom att aktivt lyssna och ställa rätt kraftfulla frågor. Jag ser och aktivt lyssnar på dig! Du blir speglad och blir utmanad för att få en djupare insikt om vem du är. Coachen ansvarar för processen framåt och du som klient för innehållet. Vad vill jag ha för målbild? Coachen hjälper dig med att finna strategier och kan strukturera upp dina tankar med hjälp av kraftfulla frågor och övningar.

Personlig coach din samtalspartner

Vad är en personlig coach? En personlig coach är en samtalspartner, en social entreprenör som hjälper dig att växa och leva det liv du vill leva.

När du kommer framåt och det har gått några veckor mellan coachingssamtalen, så kan nu tänka i nya banor och vidare än vad du lyckas på egen hand med. Du äger den inre svaren.

Processen i coachningen är att du tar ledningen i ditt liv. Du utvecklar dina förmågor och färdigheter. Du vågar se vad dina behov är och vad vill du förändra. Hur ser din vardag ut? Vilka initiativ tar jag idag? Coachen strukturerar upp dina tankar, beteendemönster och vanemönster och tydliggör vad du behöver göra för att gå vidare. Det reducerar stress och oro och ökar dina resultat framåt. Kärnan är medvetenhet och klarhet och fokusera på din hälsa och välbefinnande. Klienten når den egna tilliten. Hjälper sig själv utveckla sina förmågor, inre drivkraft, glädje och motivation till att uppnå sina mål.

Hur går ett samtal till?

Vid vårt första coachsamtal har du bokat tid via E-post. Du har beskrivit och berättat för mig vad din önskade målbild är. Önskat läge. Vi ses per telefon eller digitalt möte. Jag kontaktar dig på utsatt bokad tid enligt bokningsbekräftelsen. Vi möts i en icke-dömande miljö. Visar ömsesidig respekt och vördnad. Följer Tystnadsplikt och sekretess. ICF:s (International Coach Federation) Integritetspolicy. Etiska normer, regler och riktlinjer. Alla samtal mellan coach och klient är konfidentiella.

Typiskt första möte

Jag har innan vårt möte förberett mig och iordningställt kraftfulla frågor och övningar anpassade för dig utifrån din beskrivna situation i nuläget. Du berättar det du vill berätta och jag aktivt lyssnar och ställer lite fler frågor för att säkerställa din exakta målbild.

Du behöver aldrig känna att du ska berätta något som du inte vill ta upp eller göra en övning du inte vill. Du och jag samspelar som ett samtals par på den nivå som känns bra i nuet.

Berättar om hur jag använder coaching som grund och kärnkompetenserna. Jag använder hjälpmedel och övningar när orden inte räcker till. Jag berättar även om Coaching överenskommelsen. Genom våra samtal kommer du fram till de svar som är rätt för dig och din väg framåt. Du lyssnar på ditt hjärta. Du finner andra tankebanor, mer kunskap, visdom, inre svar och egna lösningar på dina problem, önskat läge, drömmar och visioner. Tillsammans lägger vi upp en plan för att stötta, guida, motivera, och support hjälpa dig på vägen.

Coachar i paketupplägg

Ett vanligt upplägg är att ha samtal mellan 2–10 tillfällen med några veckors mellan rum. Du kan även välja att träffa mig med att boka en gång session 1/h. Se vilket paket som passar dig. Tre månaders paketet, halvårspaketet eller tio gångers paketet. Coachen kartlägger din livssituation och den situation du önskar för dig själv i framtiden.

Live – Learn – Compassion