Du är värd ett framgångsrikt och bra liv. Maria Danielsson är din Coach. Mitt fokus är att du ska få den personliga utvecklingen som du önskar.

Boka tid

Personlig Coaching

Hjälper dig med:

Coaching lämpar sig för allehanda livsfrågor – både privatliv och professionellt

  • Måluppfyllelse inom Personlig och yrkesmässig utveckling
  • Effektiv tidplan, eget ansvar, rollfördelning, tydligt ledarskap och kommunikation.
  • Stresshantering
  • Nya insikter, kunskaper, färdigheter, moral, frihet, vilja och värderingars betydelse

Hälsa och välbefinnande
Självkänsla, självvärde
Relationer

Ledarskap, samarbete och förändring
Karriärplanering
Mentorskap

Skolfrågor och vardagsliv
Studentcoach

Familjeliv, fritid och socialt liv
Livsfrågor och måluppfyllelse

Barnen är vår framtid
NPF-familjer: Skola arbete och vardagsliv

Personlig utveckling

Andlig utveckling

Visioner, drömmar och mål

Varmt välkommen att boka en tid.

Coach – Din vägvisare och PT för hjärnan!

Live – Learn – Compassion