Du är värd ett framgångsrikt och bra liv. Maria Danielsson är din Coach. Mitt fokus är att du ska få den personliga utvecklingen som du önskar.

Boka tid

Köpevillkor för onlinekurs

Merkurius Kommunikation AB säljer onlinekurser. Genom att genomföra köp godkänner du köpevillkor, policy för hantering av personuppgifter och allmänna villkor. Du godkänner också att namn, personuppgifter och eventuellt organisationsnummer registreras i Merkurius kommunikation Ab utbildnings kundregister.

Nedanstående information och dess villkor gäller för din användning av webbsidan onlinekurser och alla dess tillhörande sidor. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och företaget Merkurius kommunikation AB.

Köpevillkor för privatpersoner

Kursavtal – Allmänna anmälningsvillkor för avtal med privatpersoner. Kursavtal gäller för anmälan till en onlinekurs och/eller utbildning – nedan kallad ”kurs”

Avtalsparter

Dess allmänna köpevillkor (”Almänna Villkor”) gäller för kursavtal med Merkurius Kommunikation AB, org nr 559333-7297, Box 35, 129 21 Hägersten (”Merkurius kommunikation AB ”), mellan den privatperson som erhåller en bekräftelse om att denne är antagen med en anmälan till en kurs ”(kursdeltagaren”) och Merkurius kommunikation AB.

Anmälan till kurs

Anmälan till en onlinekurs kan ske via hemsidan eller per E-mail. Kursanmälan är bindande.

Bekräftelse

Efter anmälan skickas en bekräftelse via E-post till kursdeltagare. När kursdeltagaren fått bekräftelse har bindande avtal om kurs ingåtts. I samband med detta börjar ångerrätten enligt punkt nedan att löpa.

Ångerrätt enligt lagen om Distansavtal och Avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)

Kursdeltagare har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från den dagen då bindande avtal om kurs ingick enligt orderbekräftelse.
För att utöva ångerrätten ska kursdeltagaren till Merkurius kommunikation skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda avtalet. Kursdeltagaren skickar sitt brev genom E-post till Merkurius kommunikation AB. Vi rekommenderar standardblankett från konsumentverket när du skickar ditt brev för utnyttjande av ångerrätten.

Om kursdeltagaren väljer det här alternativet kommer Merkurius kommunikation AB utan dröjsmål att via E-post bekräfta mottagandet av ditt beslut att utöva ångerrätten. Meddelandet ska alltid sändas in till Merkurius kommunikation AB E-post: info@merkuriuskommunikation.se. Innan ångerfristen gått ut för att ångerrätten ska anses utövad i tid.

Om kursdeltagaren frånträder avtalet med stöd av ångerrätten kommer Merkurius kommunikation AB att betala tillbaka eventuella betalningar avseende aktuell kurs. Återbetalning ska ske utan oskäligt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag Merkurius kommunikation AB underrättades om kursdeltagarens beslut att frånträda avtalet. Merkurius kommunikation AB kommer att använda samma betalningssätt som kursdeltagaren använde om inte annat skriftligen överenskommits. Återbetalningen är kostnadsfri för kursdeltagaren.

Avanmälan

Avanmälan ska ske skriftligen med e-post till info@merkuriuskommunikation.se. Ange dina kontaktuppgifter, ditt namn och email samt vilken kurs det avser.

Betalningsvillkor

Betalning sker enligt överenskommelse med part. Välj att slutföra köpet direkt med VISA, MasterCard eller Internetbanken eller betala med faktura.

Betalning av kursen sker genom betalning till antingen Plusgirokonto, Bankgiro eller Swish-nummer. Avgiften ska betalas i enlighet med faktura som skickats ut via E-post som bokningsbekräftelse.
Om inte annat framgår i fakturan ska betalning ske inom femton (15) dagar från erhållandet av faktura.

Om betalning inte sker i enlighet med fakturan utgår påminnelseavgift på sextio (60) kr och Merkurius kommunikation AB har rätt till dröjsmålsränta med referensränta plus åtta (8) procent. Om inte betalning har skett inom sju (7) dagar efter påminnelse har Merkurius kommunikation AB rätt att stänga av kursdeltagare från kurs.

Priser

Avgiften på kursen anges på Merkurius kommunikation AB hemsida och i bokningsbekräftelsen. Moms ingår i angiven kursavgift.

Priserna anges i samma valuta som språket på den kursen du beställer. I slutpriset ingår moms på 25% i Sverige. Merkurius kommunikation AB reserverar sig för prisändringar orsakat av felaktigheter i priser beroende på felaktig information. Merkurius kommunikation AB förbehåller rätten att justera priset.

Om det är någon annan person eller association som ska betala kursavgiften för kursdeltagarens räkning ska detta stå i anmälan eller i samband med att kursdeltagaren erhåller bokningsbekräftelsen.

Kursdeltagare under 18 år

Är kursdeltagaren under 18 år och ska gå kurs ingås i avtalet med den underåriges förälder eller förmyndare. Anmälan görs av föräldern eller förmyndaren för den underåriges räkning och föräldern eller förmyndaren blir avtalspart. Den underårige anges som den som deltar i kursen och utnyttjar Merkurius kommunikation AB tjänster.

Bekräftelse, faktura och kursinformation skickas till den förälder eller förmyndare som gjort anmälan.

Personuppgiftspolicy

Våra deltagares integritet är viktiga för oss. Därför har vi upprättat en policy som beskrivet hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. Personuppgiftspolicy kan du läsa på Merkurius kommunikation AB hemsida.

Policy för cookies och personuppgifter

Vad är en cookie? En cookie är en liten textbaserad datafil som sparas i din dator när du besöker en webbplats. Mina webbsidor använder cookies. När din webbläsare är inställt på att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från webbplatsen. Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information. När du loggar in skapas flera cookies för att spara dina inloggningsuppgifter och dina skärmvisningsalternativ. Inloggningscookies varar i två dagar och skärmalternativ cookies varar i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” kommer din inloggning att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer inloggningscookies att tas bort.

Kontaktuppgifter, information och meddelanden

Meddelanden och information skickas till Merkurius kommunikation AB till e-post: info@merkuriuskommunikation.se

Tvist

Uppstår tvist om faktura avtal mellan kund och Merkurius kommunikation AB ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas ska tvisten prövas i allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans.

Ansvarsbegränsning

Vi accepterar inget ansvar för förseningar eller fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa rådande omständigheter kan exempelvis vara förminskad eller utebliven leverans från underleverantör, eldsvåda, storm, krig, elförsörjning och myndighetsbeslut etc.

Ändringar av Allmänna Villkor

Merkurius kommunikation AB har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor.

Live – Learn – Compassion